Pages


‎"- რატომ ტიროდი? - ხმადაბლა დაეკითხა სილვია კონჩენტინას.

- არავის ეტყვი?
- არა.
- მე მგონი, ვინსენტეს ვუყვარვარ, ის კი ცოლიანია და მისი ცოლი მეცოდება.
- რა იცი...
- რა, რავიცი...
-რატომ ტიროდი? - ხმადაბლა დაეკითხა სილვია კონჩეტინას.
-არავის ეტყვი?
-არა.
-მე მგონი, ვინსენტეს ვუყვარვარ, ის კი ცოლიანია და მისი ცოლი მეცოდება.
-რა იცი..
-რა, რავიცი..
-რომ უყვარხარ.
-ნამცხვარი შემომთავაზა.
"სამოსელი პირველი"- ნამცხვარი შემომთავაზა."


სამოსელი პირველი